Stanowią rodzaj tłumaczenia ustnego, które jest przeprowadzane na słyszanej po raz pierwszy wypowiedzi i realizowane w czasie rzeczywistym. Stosuje się je podczas spotkań o charakterze międzynarodowym np. konferencji, targów, spotkań biznesowych, czy wykładów.

Realizacja tłumaczeń

Ze względu na specyfikę pracy, tłumaczenia symultaniczne są każdorazowo dużym wyzwaniem i wymagają doświadczenia oraz znajomości języka na bardzo wysokim poziomie. Bardzo ważne, by tłumacz posiadał gruntowne wykształcenie językowe oraz szeroką wiedzę, która pozwoli mu na przekład wypowiedzi dotyczących różnych branż oraz tematów.

Każde zlecenie jest traktowane indywidualnie, a jego szczegóły są drobiazgowo rozpatrywane. Specjalista każdorazowo przygotowuje się do jego wykonania, dzięki czemu jest w stanie tłumaczyć wypowiedzi specjalistyczne i branżowe.

Tłumaczenia symultaniczne – specyfika pracy

Tłumacze pracują w parach, co pewien czas się zmieniając, by utrzymać wysoki poziom koncentracji oraz podzielność uwagi. Ich usługi są wykorzystywane np. w trakcie wielojęzycznych konferencji. W trakcie tego typu wydarzeń wykorzystywana jest dźwiękoszczelna kabina oraz zestawy słuchawkowe. Osoby korzystające z pomocy tłumacza mają słuchawki, dzięki którym słyszą wypowiedzi specjalisty pozostającego w dźwiękoszczelnej kabinie. Oferowane przez nas tłumaczenia są przeprowadzane w pełni profesjonalnie. Specjalista jednocześnie słucha wypowiedzi i przekształca ją w poprawne zdanie w języku docelowym, zachowując poprawną intonację oraz ton głosu.

Korzystanie z tego typu usług stanowi duże ułatwienie w kontaktach z osobami zza granicy, jest bardzo często wykorzystywane np. w trakcie spotkań z zagranicznymi kontrahentami.