Poprawność dokumentów jest bardzo ważna, dlatego przekłady są realizowane z najwyższą starannością. Tłumaczenia uwierzytelnione, potocznie zwane przysięgłymi, dotyczą oficjalnych dokumentów i mogą być realizowane jedynie przez specjalistę posiadającego stosowne uprawnienia.

Praca tłumacza przysięgłego

Osoby, które zajmują się realizacją przekładów uwierzytelnionych, muszą spełniać szereg wymagań etycznych oraz formalnych. Jest to zawód zaufania publicznego, który wymaga posiadania stosownych uprawnień. Realizacji tego typu tłumaczeń podejmować się mogą mogą jedynie osoby wpisane do rejestru tłumaczy przysięgłych, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tłumaczenia uwierzytelniane są sporządzane najczęściej, gdy zachodzi konieczność przełożenia dokumentu w celu przedstawienia go w obcojęzycznym urzędzie, sądzie lub w innych instytucjach.

Zadaniem specjalisty jest zachowanie wysokiej precyzji i poprawności. Prace tłumacza przysięgłego reguluje szereg przepisów, które dotyczą etyki zawodowej oraz zasad wykonywania pracy. Niezbędna jest maksymalna dyskrecja odnośnie dokumentów. Tajemnica zawodowa obowiązuje niezależnie od treści konkretnego dokumentu.

Najczęściej tłumaczone dokumenty

Tłumaczeniom przysięgłym poddawane są oficjalne dokumenty, które wymagają poświadczenia. Są to np.:

  • umowy,
  • dokumenty pojazdów,
  • dyplomy,
  • świadectwa,
  • akty stanu cywilnego,
  • certyfikaty,
  • zaświadczenia,
  • sprawozdania spółek.
  • umowy,

Tłumaczenia uwierzytelnione są przeprowadzane na dokumentach, których przekład wymaga specjalnej pieczęci oraz podpisu osoby, która dokonała tłumaczenia. W ten sposób potwierdzana jest zgodność przekładu z otrzymanym przez tłumacza obcojęzycznym dokumentem.